سیستم تصفیه صنعتی هوا

این سیستم می تواند برای هوای خروجی هواکش، دستگاه نخ ریسی، ماشین تولید چرم مصنوعی و … مورد استفاده قرار گیرد. اجرای این پروژه برای بهبود بخشیدن به فضای عمومی و بهبود فضای کاری می باشد. این سیستم می تواند مزایای اجتماعی بلند مدتی ایجاد نماید. همزمان بوسیله مهندسی در فرآیند می توان ضایعات روغن را در جریان گاز جهت ایجاد برخی مزایای اقتصادی بازیافت نمود.

روش کار:             

 

هوای خروجی دستگاه از میان پیش فیلتر عبور داده میشود و ذرات الیاف از این طریق فیلترمی شوند.

مبدل حرارتی با تعدیل دما به محدوده ۵۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد باعث افزایش راندمان و بهره وری دستگاه ESP می شود.

(افزایش حرارت آب به ۵۰ تا ۸۰ درجه سانتیگراد ، بازیابی انرژی)

سیستم ESP روغن و ذرات موجود در هوا را جدا و هوا را تصفیه می نماید.

هوا تصفیه و استاندارد سازی شده از دودکش خارج می گردد.

ESP چطور کار می کند؟

سیستم دو قسمتی یکی شامل قسمت یونیزاسیون و یکی قسمت جمع آوری می باشد. یک سری از رشته های تنگستن و صفحه های زمین مقابل هم تشکیل دهنده قسمت یونیزاسیون می باشند.خرده ذرات و آلودگی ها توسط یونایزر بار منفی یا مثبت داده می شوند. یک سری صفحات موازی نیز تشکیل دهنده قسمت جمع آوری می باشند.صفحات بوسیله جریان مسقیم پرفشار ( الکترود مشابه بعنوان یونایزر، با نصف ولتاژ) شارژ شده است. ذرات باردار شده بوسیله صفحات جذب شده و همزمان بوسیله صفحات باردار دفع می گردند. بنابراین ذرات و آلودگی ها به راحتی از بین برده می شود.

 تشریح مولفه های دستگاه

۱ – دامپر ضد آتش        ۲- دماسنج          ۳- لوله کاهش دهنده           ۴ – پیش فیلتر    ۵- تعدیل کننده حرارات        ۶  –ESP تک لایه ای

۷- ESP  دو لایه ای       ۸- لوله کاهش دهنده        ۹–دما سنج            ۱۰- دامپرضد آتش      ۱۱–فن

۱۲- خروجی روغن

موارد استفاده سیستم :

PVC و چرم مصنوعی، دستکشهای PVC ، پلاستیگ و دیگر روان کننده ها ( DOP, DBP, DINP …. ) و بازیابی وتصفیه ذرات روغن

تصفیه و پالایش کلیشه ها چاپ و بازیابی ذرات روغن

پالایش حرارتی روغن و بازیابی آن

پالایش ذرات روغن و ابزار بازیابی

پالایش دود ناشی از جوش الکترونیکی

پالایش دود آسفالت

پالایش فرآینده ای مواد غذایی

تصفیه و پالایش گاز تولید شده از فرآیند رنگرزی منسوجات

در هنگام کار استنترها گازها و بخاراتی از آن خارج می شود که این بخارات شامل مواد آلی، مواد ایجاد شده در هنگام رنگرزی ( شامل واکس و امولسیون کننده ها) مخصوصاً برای الیاف پلی استر که روغن چرب کننده در هنگام تولید به آن اضافه می شود.برای پارچه های کاربردی مثل پارچه های ضد آب و ضد آتش در هنگام تولید مقدار بسیار بیشتر و متنوع تری از مواد رنگرزی و اضافه کننده ها به آن افزوده می شود، که تمامی اینها باعث آلودگی هوا شده و همچنین برای سلامت ما نیز مضر می باشد.

این سیستم  قادر است مشکل ناشی از آلودگی هوا را حل و شرایط کاری را بهبود بخشد و همچنین قادر است حرارت و روغن را نیز بازیافت نماید.

تصویر نصب داخلی                                                                 تصویر نصب بیرون از کارگاه

بازیافت روغن ماشین بافت الیاف شیمیایی

روغن ماشین آلات بافت حاوی ذرات آلی و سورفکتانت می باشد. زمانی که دما به ۲۰۵ درجه سانتیگراد برسد، به حالت بخار درآمده و تبدیل به غبار روغنی می گردد. غبار روغنی دارای بوی بسیار تند و محرکی می باشد. بیشتر ذرات این بخار شامل مواد گازی یا قطرات کوچک مایع می باشد. این سیستم می تواند بطور مؤثری از آلودگی هوا جلوگیری نموده و حرارت و روغن را بازیابی نماید.